Τα στοιχεία της παρακάτω αίτησης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία Chillbox Α.Ε. για την αξιολόγηση της αίτησης του υποψηφίου δικαιοδόχου (franchisee).

Προσωπικά Στοιχεία
Οικογενειακή Κατάσταση
Περιοχή/ές ενδιαφέροντος
Διαθεσιμότητα ακινήτου
If you do have an available store that could be appropriate, please fill in the following:

Copyright  © 2016 Chillbox S.A. | Designed & developed by avakon+